Produkte.jpg

rtc

CC51

CC

Ovládací přístroj s rádiovým přijímačem

Centronic UnitControl UC 520
Highlights

Velký dosah
Indikace stavu baterie
Políčko pro popis
Centronic Design
 Rádiová frekvence odolná proti rušení
 Provoz s běžně prodávanými bateriemi
Pro roletovou i stínící techniku
Integrovaná jednoduchá časová automatika
Pro žaluzie - možnost nastavení úhlu naklopení

Detaily

Univerzální použití
Možnost použití jako skupinového nebo
centrálního ovládání
Snížení skladových zásob

Přídavný obslužný prvek
Při připojení přídavného obslužného prvku
možnost obsluhy z více míst

Rádiový přijímač pro vysílače Centronic
Dálkové ovládání pomocí bezdrátových obslužných prvků
Tvorba skupinových nebo centrálních ovládání bez nutnosti
dalšího propojování kabely

Indikace pomocí LED pro nouzové signály
Indikace např. větrného poplachu u ovládání sluneční clony

Mezipolohy
Vysoký komfort díky jednoduchému najetí na jednu
zastiňovací a jednu větrací polohu

Univerzální použití
Lze použít pro rolety i sluneční clony
Snížení skladových zásob

„Ťukací“ provoz pro žaluzie
Přesné nastavení lamel pomocí „ukání“
(krátkých stisků tlačítka)

Posuvný přepínač ručně/automatika
Možnost vypnutí pohybových příkazů od centrálního
ovládání posuvným přepínačem
Okamžité rozeznání provozního režimu

Montáž
Univerzální montáž díky úchytům pro upevnění
do krabice na přístroji
Ovládací díl zůstává čistý - nasouvá se až
na konci instalace


L A