Produkte.jpg

rtc

CC51

CC

Jěště stále vytahujete rolety pomocí kurty?Tak změnte pohon na inteligentní, vybavený elektronickými koncovými
spínači, který oproti pohonům s mechanickými koncovými
spínači je schopen rozeznat překážky v dráze rolety, ať už
při chodu dolu, nebo ve směru nahoru – přimrzlá koncová lišta.
Díky těmto schopnostem tak navíc chrání Vaše rolety před
nechtěným poškozením.

Trubkové pohony s elektronickými koncovými spínači pro hřídele od Ř 38mm

R8-17C_PR.jpg
P5/16PR+ - P9/16PR+
Klidný, tichý chod
Použitelné bez i s aretačními bezpečnostními závěsy
Automatické vypnutí při blokování
   (např. zamrzlý pancíř)
Automatické vyrovnání délky závěsu
Možnost paralelního zapojení bez oddělovacích relé
Rozpoznání překážky

Trubkový pohon s elektronickými koncovými spínači pro hřídele od Ř 50mm

R8-17C_PR.jpg
R 8/17C PR+ - R 40/17C PR+
Klidný, tichý chod
Použitelné bez i s aretačními bezpečnostními závěsy
Automatické vypnutí při blokování
   (např. zamrzlý pancíř)
Automatické vyrovnání délky závěsu
Možnost paralelního zapojení bez oddělovacích relé
Rozpoznání překážky
Možnost nastavení bez nastavovacího kabelu
C-PLUG - výměný připojovací kabel

Trubkový pohon s elektronickými koncovými spínači pro hřídele od Ř 50mm

R8/17RP(+) - R40/17RP
Klidný, tichý chod
Použitelné bez i s aretačními bezpečnostními závěsy
Automatické vypnutí při blokování
(např. zamrzlý pancíř)
Automatické vyrovnání délky závěsu
Možnost paralelního zapojení bez oddělovacích relé
Citlivé rozpoznání překážky

Trubkové pohony s mechanickými koncovými spínači pro hřídele od Ř 38mm

P 5/20C M - P 13/9C M
Klidný, tichý chod
Jednoduché nastavení koncových poloh
Motor chráněný proti přehřátí
Otočná hlava motoru
Použitelné pro rolety i stínící systémy
C-PLUG - výměný připojovací kabel

Trubkové pohony s mechanickými koncovými spínači pro hřídele od Ř 50mm

cm_serie.jpg
R 8/17C M - R 50/11C M
Klidný, tichý chod
Jednoduché nastavení koncových poloh
Motor chráněný proti přehřátí
Otočná hlava motoru
Použitelné pro rolety a sluneční ochranu
C-PLUG - výměný připojovací kabel

Trubkové pohony s mechanickými koncovými spínači od Ř 63mm

cm_serie.jpg
L 44/14C M - L 120/11C M
Klidný, tichý chod
Jednoduché nastavení koncových poloh
Motor chráněný proti přehřátí
Otočná hlava motoru
Použitelné pro rolety a sluneční ochranu
C-PLUG - výměný připojovací kabel

Trubkové pohony s nouzovou převodovkou pro hřídele od Ř 50mm

R 12/17HK - R 50/11HK
Kompaktní hlava motoru s nouzovou převodovkou
pro kliku
Nastavení koncových poloh ze 2 stran
Klidný, tichý chod
Jednoduché nastavení koncových poloh
Motor chráněný proti přehřátí
Použitelné pro rolety, rolovací vrata a sluneční ochranu

Trubkové pohony s nouzovou převodovkou pro hřídele od Ř 63mm

L 44/14HK - L 120/11HK
Kompaktní hlava motoru s nouzovou převodovkou
pro kliku
Nastavení koncových poloh ze 2 stran
Klidný, tichý chod
Jednoduché nastavení koncových poloh
Motor chráněný proti přehřátí
Použitelné pro rolety, rolovací vrata a sluneční ochranu

L A