Produkte.jpg

We participate

"Your home ... is your castle"

Are you planning to build a house or to renovate?

This month's topic:

Why using Safety Springs with roller shutters?

Jěště stále vytahujete rolety pomocí kurty?Tak změnte pohon na inteligentní, vybavený elektronickými koncovými
spínači, který oproti pohonům s mechanickými koncovými
spínači je schopen rozeznat překážky v dráze rolety, ať už
při chodu dolu, nebo ve směru nahoru – přimrzlá koncová lišta.
Díky těmto schopnostem tak navíc chrání Vaše rolety před
nechtěným poškozením.


L A